-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 480383

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 252 ชัฏป่าหวาย – โป่งกระทิง บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 70180

โทรศัพท์ : 032721011

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคาวิทยา

-- advertisement --