-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 480379

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2 ท้าวอู่ทอง ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี 70140

โทรศัพท์ : 032281056

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

-- advertisement --