-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)

รหัสโรงเรียน : 020473

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 260 – รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี 71170

โทรศัพท์ : 034571396

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)

-- advertisement --