-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

รหัสโรงเรียน : 480372

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ทรงพล บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

โทรศัพท์ : 032211415

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

-- advertisement --