-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

รหัสโรงเรียน : 480359

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 421 ถนนยุติธรรม หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

-- advertisement --