-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสโรงเรียน : 020463

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 32 แสงชูโต ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ : 034511773

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

-- advertisement --