-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสายธรรมจันทร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสายธรรมจันทร์

รหัสโรงเรียน : 480365

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 79 บางแพ-สมุทรสงคราม ท่านัด ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130

โทรศัพท์ : 032-241004

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสายธรรมจันทร์

-- advertisement --