-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 020465

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 180 – หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

โทรศัพท์ : 034586114

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

-- advertisement --