-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 480370

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 เขางู-เบิกไพร หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

โทรศัพท์ : 032-372630

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

-- advertisement --