-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

รหัสโรงเรียน : 020456

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 222 – หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 71220

โทรศัพท์ : 034646281

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

-- advertisement --