-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองโพวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองโพวิทยา

รหัสโรงเรียน : 480376

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 239 – หนองโพ โพธาราม ราชบุรี 70120

โทรศัพท์ : 032389491

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองโพวิทยา

-- advertisement --