โลโก้โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 020479

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 121 กาญจนบุรี-เลาขวัญ สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170

โทรศัพท์ : 034510571

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม