-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

รหัสโรงเรียน : 020471

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 161/1 – หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240

โทรศัพท์ : 034595027

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

-- advertisement --