-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทพมงคลรังษี

รหัสโรงเรียน : 020449

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 16 เจ้าขุนเณร บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ : 034511320

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทพมงคลรังษี

-- advertisement --