-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

รหัสโรงเรียน : 020448

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 279 ลาดหญ้า-บ่อพลอย ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190

โทรศัพท์ : 034-589242

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

-- advertisement --