-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

รหัสโรงเรียน : 480358

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 96 มนตรีสุริยวงศ์ หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337302

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

-- advertisement --