-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

รหัสโรงเรียน : 020475

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 88 – เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

-- advertisement --