-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแคทรายวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแคทรายวิทยา

รหัสโรงเรียน : 480360

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 54 ท้าวอู่ทอง คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032730082

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแคทรายวิทยา

-- advertisement --