-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

รหัสโรงเรียน : 480375

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 80 – คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี 70120

โทรศัพท์ : 032231011

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

-- advertisement --