-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 480374

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 74 – โพหัก บางแพ ราชบุรี 70160

โทรศัพท์ : 032387253

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

-- advertisement --