-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

รหัสโรงเรียน : 480382

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 115 ราชบุรี-ปากท่อ วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี 70170

โทรศัพท์ : 032399226

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

-- advertisement --