-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

รหัสโรงเรียน : 020453

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 20 แสงชูโต ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ : 034565065

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

-- advertisement --