-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 020452

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 5 – ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ : 034-591016

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

-- advertisement --