-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

รหัสโรงเรียน : 630447

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 440 มาลัยแมน รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ : 035-525629

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

-- advertisement --