-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคงทองวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคงทองวิทยา

รหัสโรงเรียน : 180276

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 135 เศรษฐวิถี สามง่าม ดอนตูม นครปฐม 73150

โทรศัพท์ : 034381769

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคงทองวิทยา

-- advertisement --