-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอนคาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอนคาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 630478

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 328 อู่ทอง – สระกระโจม ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

โทรศัพท์ : 035-495-559

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอนคาวิทยา

-- advertisement --