-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์

รหัสโรงเรียน : 630459

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 304 สุพรรณบุรี-บางบัวทอง โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150

โทรศัพท์ : 035587339

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์

-- advertisement --