-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 180277

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 104 นครชัยศรี – ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม นครปฐม 73150

โทรศัพท์ : 034965525

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

-- advertisement --