-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 180285

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 261 – คลองจินดา สามพราน นครปฐม 73110

โทรศัพท์ : 034397067

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม

-- advertisement --