-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน

รหัสโรงเรียน : 180267

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม 73180

โทรศัพท์ : 034-996460

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน

-- advertisement --