-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

รหัสโรงเรียน : 630464

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140

โทรศัพท์ : 035591771

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

-- advertisement --