-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 180263

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 445/5 พิพิธประสาท พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 0-3425-0934

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

-- advertisement --