-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 180284

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 53 ไร่ขิง-ทรงคนอง ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73210

โทรศัพท์ : 034318087

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

-- advertisement --