-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข

รหัสโรงเรียน : 630462

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 549 สุพรรณบุรี-ชัยนาท ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140

โทรศัพท์ : 035581050

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข

-- advertisement --