-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศาลาตึกวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศาลาตึกวิทยา

รหัสโรงเรียน : 180268

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 98/1 – ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 032291307

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศาลาตึกวิทยา

-- advertisement --