-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสงวนหญิง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสงวนหญิง

รหัสโรงเรียน : 630448

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 134 ประชาธิปไตย ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสงวนหญิง

-- advertisement --