-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 630463

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 239 – ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140

โทรศัพท์ : 035446829

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา

-- advertisement --