-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

รหัสโรงเรียน : 630466

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 26 – สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72250

โทรศัพท์ : 035557115

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

-- advertisement --