-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 180262

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 19 – สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 034286214

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์

-- advertisement --