-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

รหัสโรงเรียน : 630467

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 231 – บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110

โทรศัพท์ : 035437021

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

-- advertisement --