-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสามพรานวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสามพรานวิทยา

รหัสโรงเรียน : 180282

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 40/9 – ยายชา สามพราน นครปฐม 73110

โทรศัพท์ : 034-222888

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสามพรานวิทยา

-- advertisement --