-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

รหัสโรงเรียน : 630476

เขตการศึกษา : สพม.เขต 9

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1711/1 มาลัยแมน อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

โทรศัพท์ : 035551419

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

-- advertisement --