-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกาวิละอนุกูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกาวิละอนุกูล

รหัสโรงเรียน : 130990

เขตการศึกษา : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2/2 สันนาลุง วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 0-5324-0062

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกาวิละอนุกูล

-- advertisement --