-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

รหัสโรงเรียน : 220627

เขตการศึกษา : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 280 พหลโยธิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056245124

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

-- advertisement --