-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 720111

เขตการศึกษา : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 4641 ดินแดง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 022453196

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

-- advertisement --