-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

รหัสโรงเรียน : 131025

เขตการศึกษา : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 50 เชียงใหม่-พร้าว หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ : 053498145

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

-- advertisement --