-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

รหัสโรงเรียน : 640544

เขตการศึกษา : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 55 สุราษฎร์-นาสาร ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์ : 077355481

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

-- advertisement --