-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้

รหัสโรงเรียน : 640545

เขตการศึกษา : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 224 สุราษฎร์-นาสาร ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์ : 077211493

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้

-- advertisement --