-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสโรงเรียน : 020451

เขตการศึกษา : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 2

ที่อยู่ : 130 ลิ้นช้าง-เขาปูน ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ : 034-602551

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

-- advertisement --