-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์

รหัสโรงเรียน : 280249

เขตการศึกษา : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2 – พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140

โทรศัพท์ : 032817128-9

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์

-- advertisement --